Ngẫm về sự tập trung hóa

Những ngày này nhìn Sài Gòn chống dịch Covid mà thấy sự khó khăn của người dân thành phố cũng như của cả các cấp chính quyền và các bác sỹ, y tá, tình...