Tagged: debt

0

Lạm Phát và Thế Giới Tị Hiềm

Trích lược bài viết phần Lạm phát và Thế giới tị hiềm (sự phân cách giàu nghèo). Cần một thế giới bao dung hơn. Lạm phát Lạm phát là một vấn đề rất nghiêm...

0

Lạm phát và nợ nần

Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc vào việc vay mượn trong cuộc sống đến mức xem nó như là một điều hiển nhiên. Mỗi khi mua xe, mua nhà hoặc đầu tư...