Lạm phát và giảm phát – Hướng đi nào cho nền kinh tế tương lai?

Nếu ai hay đi chợ với các ông bà hoặc cha mẹ, hoặc có thể trong ký ức không xa, chắc cũng hay nghe xuýt xoa: trước đây quả trứng giá có mấy đồng,...