Tagged: Mining

0

Bài toán năng lượng

Hầu như mọi vật được tạo nên từ năng lượng. Từ những hạt nguyên tử đến hạt cát, cái xe ô tô, tàu lửa, ngôi nhà, trái đất, mặt trời… Thậm chí ý nghĩ...

0

Lotus và Năng Lượng

Có câu hỏi là Lotus được tạo ra như thế nào và ai tạo ra Lotus? Câu trả lời: Lotus được tạo ra từ năng lượng. Tùy theo nhu cầu thị trường và chi...