NETWORK EFFECT – HIỆU ỨNG MẠNG LƯỚI

NETWORK EFFECT – HIỆU ỨNG MẠNG LƯỚI Khi bạn nhấc điện thoại lên để gọi điện, với gói cước thuê bao thông thường thì câu hỏi bạn sẽ hỏi là thuê bao bạn gọi...