Cryptocurrencies và vấn đề an sinh

Con người cần đến 20, thậm chí 30 năm để học hỏi, tích lũy và trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm. Độ tuổi sung sức nhất để làm việc và tích lũy tài sản...