Kỷ nguyên thông tin máy

Ta thấy gì trên các mạng xã hội? Trong thời đại công nghệ AI và bots, hầu hết các thông tin đại chúng đến được với ta đều đã qua những bộ lọc và...