Tagged: stablecoin

0

Bài toán năng lượng

Hầu như mọi vật được tạo nên từ năng lượng. Từ những hạt nguyên tử đến hạt cát, cái xe ô tô, tàu lửa, ngôi nhà, trái đất, mặt trời… Thậm chí ý nghĩ...