System error – Lỗi hệ thống.

Viết bởi Tara Nguyen ngày 4 tháng 9 năm 2022 Hôm trước mình có một buổi trao đổi về định hướng du học cho con gái – câu chuyện lại đề cập đến vấn...