Về Give Lotus

Cho Đi là Còn Mãi

Tôn chỉ hoạt động của Lotus là sẽ sử dụng những giá trị được tạo ra từ người dùng để phục vụ lại cho những mục đích chung tốt đẹp và mang lại lợi ích chung cho tất cả mọi người. Khi mọi người sử dụng và chấp nhập Lotus là đã đóng góp vào cho sứ mệnh chung xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Lotus mong muốn sử dụng Lotus như là những món quà tri ân cho bất cứ mọi sự giúp đỡ ủng hộ mà không cần một điều kiện ràng buộc nào. Những hạt sen được gieo ra, sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở thành những bông sen mang lại những giá trị cho xã hội.

Những dự án Give Lotus hỗ trợ

  • Quyền con người
  • Năng lượng tái tạo
  • An toàn cá nhân số
  • Nông nghiệp bền vững
  • Phần mềm mã nguồn mở
  • Cứu trợ nhân đạo và thiện nguyện.