20221121 Người chiến thắng cuộc thi! (Và cuộc thi tiếp theo)

ĐƯỢC VIẾT BỞI SHAMMAH CHANCELLOR · ĐĂNG NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2022 

Nguồn: https://fpif.org/the-embarrassment-of-riches/

Xin chúc mừng người chiến thắng cuộc thi tuần này: Ghex! Anh đã thắng với lời thách đấu 900000 XPI và cuối cùng đã hiến tặng 600000 XPI. Đổi lại anh đã nhận được 100 Đô la. Điều này được thực hiện thông qua một bài đăng rất hay sau đây trên Stamp, nhắc nhở chúng ta hãy tập trung vào những điều tích cực.

Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày tốt đẹp. Vì có điều gì đó để học hỏi, quan tâm và chúc mừng.

Cuộc thi tuần này có phần thú vị hơn so với tuần trước – và tập trung vào phần quan trọng của cách thức cuộc thi hoạt động. Ưu đãi cao nhất tổng thể ít hơn (900K so với 1M), nhưng ưu đãi cao thứ hai nhiều hơn (600K so với 500K). Do đó, số lượng Ghex cần hiến tặng nhiều hơn. Phân phối tổng thể của các ưu đãi là:

Ưu đãi 

900000

600000

456789

200001

200000

100000

100000

50000

20000

20000

10000

1

Có một số đăng ký bị xóa khỏi bảng này vì chúng không phải là giá trị số (ví dụ: “Tất cả Lotus của tôi” và “Bất cứ điều gì được yêu cầu để giành chiến thắng” – hãy thử xem). Tất cả các bảng đăng ký hợp lệ phải bao gồm một con số Lotus cụ thể.

Đây là biểu mẫu đăng ký cuộc thi tiếp theo: https://forms.gle/8rTFjzuJL1qgVcr59

Nếu bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, hãy trả lời email kèm theo địa chỉ Lotus của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một số Lotus miễn phí! Nếu bạn chưa đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, hãy đăng ký để có cơ hội nhận được một số Lotus trong tương lai!

Nếu bạn cần ví Lotus, bạn có thể tải xuống một ví từ trang ví.

You may also like...

Leave a Reply