Nghịch lý thế giới mã nguồn mở

Một trong những lĩnh vực Lotus chú trọng phát triển đó chính là lĩnh vực mã nguồn mở. Ngay bản thân Lotus cũng là một dự án mã nguồn mở. Phần mềm của Lotus...