Monthly Archive: June 2021

0

Lotus và Năng Lượng

Có câu hỏi là Lotus được tạo ra như thế nào và ai tạo ra Lotus? Câu trả lời: Lotus được tạo ra từ năng lượng. Tùy theo nhu cầu thị trường và chi...

0

Lược sử hình thành Lotus

Với sự kiện chính thức ra đời của Lotus vào ngày 21 tháng 6 năm 2021 vừa qua, để giúp mọi người hiểu được Lotus là gì và bắt nguồn từ đâu, bài viết...