Cập nhật hàng tuần 2022-12-11

ĐƯỢC VIẾT BỞI SHAMMAH CHANCELLOR · ĐĂNG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2022 

Cập nhật các node khai thác của bạn!

Ngày nâng cấp Đông Chí sắp đến gần, các bạn hãy nhớ nâng cấp các node khai thác Lotus của mình lên phiên bản mới nhất!

Người chiến thắng cuộc thi

Xin chúc mừng cuộc thi $100 của tuần này! Họ đã đăng thông báo sau trên Stamp để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm:

Đủ nắng hoa sẽ nở.

Cập nhật các dự án 

Các dự án cũng đang có những tiến triển song song! Ngay bây giờ chúng tôi đang tập trung vào hai hạng mục ưu tiên: 

Các nền tảng Stamp. Chúng tôi muốn đưa vào triển khai để bất kỳ ai cũng có thể tự vận hành. Có ba phần chính của Stamp: Giao diện người dùng, máy chủ đăng ký và máy chủ hộp thư. Máy chủ đăng ký là trọng tâm lập trình hiện tại và sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

Ví Lotus Vase. Hiện tại, Lotus Vase cực kỳ đơn giản và chỉ dùng một bộ lập chỉ mục chuỗi khối làm nền tảng. Chúng tôi đang tiến hành triển khai một nền tảng trên ngôn ngữ lập trình Go. Nền tảng này sẽ cho phép gửi thông báo cho người dùng khi họ nhận được giao dịch mới. Sau khi điều này được triển khai, nó cũng sẽ cho phép một số tính năng thú vị khác khi sử dụng ví.

Mục tiêu là chuẩn bị sẵn sàng cả hai thứ này và vận chuyển đến đâu đó trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến tháng 6 năm sau. Máy chủ đăng ký sẽ được thực hiện vào cuối năm nay. Chúng tôi hiện chưa thể đưa ra các ước tính về các hạng mục ​​khác.

Lời kêu gọi hành động

Nếu bạn hiện chưa đăng ký blog của chúng tôi, hãy đảm bảo bạn sẽ đăng ký và trả lời email của chúng tôi! Chúng tôi đang có phần thưởng cho bất kỳ ai tích cực phản hồi. Một cách khác mà bạn có thể hỗ trợ những nỗ lực của chúng tôi đó là quyên góp cho các dự án cộng đồng của chúng tôi hoặc trở thành người đăng ký trả phí cho blog này.

Như mọi khi, cảm ơn bạn vì đã dành chút thời gian đọc bài. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với bạn. 

You may also like...

Leave a Reply