Monthly Archive: August 2021

0

Ví tự quản – Non-custodial Wallets

Công nghệ blockchain P2P tạo ra mạng ngang hàng để mọi người có thể trao đổi tokens với nhau mà không phải thông qua một bên thứ ba và không bị kiểm duyệt. Tuy...

0

Văn Hoá Cho Đi của người Á Đông

Khi cộng tác với GiveLotus.org trong quá trình xậy dựng và thành lập GiveLotus, mình cảm thấy những triết lý mà GiveLotus mang đến thật là gần gũi và tương đồng với văn hoá...