Category: Community Intelligence

0

Thế giới của sự chú ý

Kỹ năng tạo sự chú ý là kỹ năng sống còn của mọi loài sinh vật, đặc biệt là con người với những cộng đồng và xã hội rộng lớn và phức tạp. Kể...

0

Kỷ nguyên thông tin máy

Ta thấy gì trên các mạng xã hội? Trong thời đại công nghệ AI và bots, hầu hết các thông tin đại chúng đến được với ta đều đã qua những bộ lọc và...