Kỷ nguyên thông tin máy

Ta thấy gì trên các mạng xã hội?

Trong thời đại công nghệ AI và bots, hầu hết các thông tin đại chúng đến được với ta đều đã qua những bộ lọc và khuếch đại tinh vi.

Bộ lọc thứ nhất tạm gọi là bộ lọc chính quy. Những thông tin được cho là xấu sẽ được loại bỏ, và những thông tin được cho là tốt sẽ được khuếch đại.

Bộ lọc thứ hai tạm gọi là bộ lọc du kích. Bộ lọc này tìm những kẽ hở của bộ lọc chính quy để đưa những thông tin không chính thống lọt qua bộ lọc chính quy. Bộ lọc chính quy càng tinh vi thì bộ lọc du kích càng tinh xảo hơn.

Thông tin đại chúng là kết quả của hai bộ lọc này.

Thông tin truyền từ người đến người ngày càng hiếm hơn và khó khăn hơn.

You may also like...

Leave a Reply