Nền kinh tế quà tặng

nguồn, có sẵn theo giấy phép cc by-sa 3.0,  Nền kinh tế quà tặng hoặc là văn hóa quà tặng là một phương thức trao đổi nơi vật có giá trị không giao dịch hoặc bán, nhưng được trao mà không có...