BCPRO FOUNDATION

Đội ngũ bcPro đang phát triển và duy tri các ứng dụng trên nền tảng Lotus hoàn toàn miễn phí. 100% mã nguồn của đội ngũ là mã nguồn mở, ai cũng có thể sử dụng mà không cần trả tiền bản quyền.

Hiện tại phần kinh phí hoạt động từ Lotus cấp cho đội ngũ được phân phối lại với các cộng tác viên theo chương trình Work2Earn. Hàng tuần, nguồn kinh phí này sẽ được gửi vào địa chỉ của chương trình và sẽ tự động phân phát lại cho các cộng tác viên theo năng lực và mức độ đóng góp. Mọi Lotus gửi vào địa chỉ này sẽ được phân phối cho các cộng tác viên theo cơ chế như vậy.

Mọi hỗ trợ dù ít hay nhiều là nguồn động lực khích lệ lớn lao đối với dội ngũ bcPro để tiếp tục cống hiến vì một xã hội tốt đẹp hơn.

lotus_16PSJMY7hAMJvLfvV6oYnFnjPbvj8nPoyFaunXdmP

Mọi giao dịch từ ví đều công khai tại GiveLotus Explorer.

Xin cảm ơn,

bcPro Team.