Lotus Heart

Chương Trình Lotus Heart – Trái Tim Lotus

Kết nối những Trái Tim

Những trái tim Lotus được gấp trong tình yêu thương bởi những người đang cần nhất sự giúp đỡ của cộng đồng. Khi những trái tim đến tay các bạn, người gấp trái tim đã nhận được một bữa ăn, hay một vật phẩm hữu ích cho cuộc sống đầy khó khăn của họ.

Khi bạn mở trái tim ra và nhận Lotus, người gấp sẽ nhận được thêm một sự khích lệ nữa qua đồng tiền tri ân Lotus (XPI). Bạn đã cho người đó thêm một động lực sống.

Hãy mở trái tim Lotus. Có nhiều tấm lòng đang mong chờ Sự Cho Đi của bạn. Với Lotus nhận được, bạn sẽ:

  • Giúp người gấp cùng nhận được Lotus
  • Giữ giao dịch trái tim Lotus mãi mãi trên mạng blockchain
  • Trải nghiệm mạng ngang hàng để gửi cho bất cứ ai ở bất cứ nơi đâu với các ví Lotus
  • Quy đổi những món quà thiết yếu tại Lotusia.Shop
  • Có cơ hội tham gia MXH web 3 của cộng đồng LixiLotus.com – Cho Đi Là Còn Mãi với công nghệ trí tuệ cộng đồng.

Xin mời các bạn ghé thăm đất nước Lotusia, và trở thành một Người Hoa Sen Lotusian!

Trao tặng Hoa Sen, trao tặng Tình Yêu Thương.

Theo dõi trang Lotus Heart trên LixiLotus.com

Xem thêm Dòng Chảy Trái Tim