Giới thiệu về Blockchain – Cơ chế phát hành – Mining

Một mạng ngang hàng là một mạng lưới có thể gửi nhận từ người này sang người khác mà không bị kiểm soát do đã được mã hóa. Một số mạng blockchain có cơ chế phát hành token ngang hàng mà bất cứ ai cũng có thể tham gia quy trình phát hành này. Trong số đó có cơ chế phát hành dựa trên năng lượng gọi là mining, mà tiêu biểu là Bitcoin, Ethereum, và hiện được eCash (XEC) và Lotus (XPI) sử dụng.

Những mạng lưới tự phát hành token ngang hàng dựa trên năng lượng này dựa trên cơ chế chứng thực theo năng lượng, gọi là Proof of Work, mà sau đây gọi tắt là PoW, để phân biệt với những cơ chế mining khác.

Cơ chế PoW được Satoshi Nakamoto phát minh ra, được áp dụng lần đầu tiên cho Bitcoin. Cơ chế này hoạt động dựa trên nguyên lý xác suất ngẫu nhiên dựa trên năng lượng tiêu thụ của các máy tính tham gia quá trình khai thác, ở đây gọi là miners.

Để tìm hiểu cơ chế này hoạt động ra sao, trước tiên ta hãy tìm hiểu blockchain là gì. Xem trong hình “Blockchain Building Blocks”, ta có thể thấy blockchain là một chuỗi các tập hợp giao dịch được đóng gói thành một khối – block, và được kết nối với nhau, giống như những đoàn tàu với những toa tàu, hoặc là những tầng nhà của một nhà cao tầng.

Việc xây dựng những tầng nhà này do những miners đảm trách. Mỗi tầng chỉ do duy nhất một miner nào đó xây mà thôi. Cơ chế PoW được dùng là để xác định được miner nào “được phép” xây tầng nhà đó, mà không cần phải cấp phép. Cơ chế này ở đây giống như việc mua xổ số – Xem thêm hình “Lottery Game – Mining & Proof of Work Consensus”. Với mô hình này, mà các miners sẽ dùng sức mạnh tính toán của mình để tạo ra hàng tỉ tỉ những block giống nhau (bước số 1), chỉ khác ở một cái mã giống như là số series ở trên tờ vé số. Ai đào được block có mã đúng với mã quy định thì sẽ giành thắng và đạt được block đó sớm nhất (bước 2, 3). Khi một block được đào thành công và được chấp nhận thì các miners khác sẽ dừng đào, và chuyển sang đào block tiếp theo, kết nối trên block vừa được phát hiện (Bước 4), đồng thời cập nhật lại bản sao lưu trên máy của mình.

Thông thường thì miners nào càng nhiều sức mạnh tính toán, đồng nghĩa với việc sử dụng nhiều điện năng hơn, sẽ đào được nhiều block hơn và hưởng nhiều tiền phát hành cùng với phí giao dịch. Miners nào sức mạnh tính toán thấp hơn sẽ đào được ít block hơn và được ít tiền phát hành và phí giao dịch hơn.

Như vậy, cơ chế Proof of Work dựa trên nguyên tắc tương tự trò chơi xổ số, giúp cho việc phát hành token ngang hàng trở nên khả thi, không cần cấp phép, mà vẫn đảm bảo được sự công bằng trong việc tạo và phân phối giá trị dựa trên năng lượng. Đây là một trong những phát kiến cốt lõi để tạo ra hệ thống đồng tiền ngang hàng P2P Currencies.

You may also like...

Leave a Reply