Người chiến thắng cuộc thi & Cuộc thi mới!

ĐƯỢC VIẾT BỞI SHAMMAH CHANCELLOR · ĐĂNG NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2022 

(Hình) Một số tiền nhỏ 

Tuần này, AlexU đã giành chiến thắng với lời thách đấu trị giá 1.000.000 Lotus và sẽ nhận được 100 USD. Cách thức hoạt động của cuộc thi là người nào hiến tặng nhiều Lotus nhất sẽ thắng cuộc thi – nhưng người đó chỉ cần hiến tặng Lotus bằng với số lượng Lotus thách đấu cao thứ hai. AlexU đã hiến tặng 500.000 Lotus.

Thông điệp của Alex dành cho cộng đồng:

Tôi rất vui mừng thông báo về việc ra mắt eCash.Institute.

Viện tiền mặt điện tử bao gồm các doanh nhân, nhà nghiên cứu, lập trình viên và những người đam mê quan tâm đến việc giáo dục bản thân và thế giới về công nghệ mang tính cách mạng của tiền mặt điện tử ngang hàng.

Chúng tôi mời bạn thích, chia sẻ và đăng ký tại eCash.institute

https://ecash.institute/announcing-the-electronic-cash-institute/

Có thể được xem trực tiếp trong Stamp tại đây. Việc hiến tặng được thực hiện qua 5 bước giao dịch: 1 2 3 4 5. Không có gì ngạc nhiên khi Alex đã muốn giành chiến thắng trong cuộc thi, đây là một thông điệp rất quan trọng.

Tuần này là một thử nghiệm kinh tế, và cuộc thi đầu tiên của chúng tôi. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn, phần còn lại của bài viết là giải thích chi tiết về cách thức hoạt động của cuộc thi. Nếu không, bạn chỉ cần tham gia cuộc thi tuần tới tại đây: https://forms.gle/Uq3Ueq9VL52qQ8qJA

Cuộc thi của chúng tôi hoạt động tương tự như đấu giá lấy giá thứ hai theo giá niêm yết (Đấu giá Vickrey). Trong một cuộc đấu giá bình thường, người trả giá cao nhất sẽ thắng cuộc đấu giá. Các giá đấu được công khai và người chiến thắng phải trả những gì mà họ đã đặt đấu giá. Động lực cho các nhà đấu giá là đặt giá đấu thấp nhất sẽ là giá trúng thầu, để họ không trả quá nhiều.

Trong một cuộc đấu giá Vickrey, vì các giá đấu đã được niêm phong và bạn phải trả số tiền bằng với giá đấu cao thứ hai, nên không khuyến khích cho các cuộc chiến đấu giá. Thay vào đó, mỗi người được khuyến khích đưa ra giá mong muốn thực sự của họ. Đối với tài sản có thể thay thế được như Lotus, phiên đấu giá Vickrey cung cấp dữ liệu hữu ích cho cộng đồng về cách mọi người đánh giá Lotus. Người chiến thắng cuộc thi này thực sự coi trọng Lotus hơn là việc chiến thắng.

Để giúp mọi người hiểu rõ, đây là dữ liệu của tất cả các ưu đãi nhận được:

Ưu đãi 

1000000

500000

250001

123456

50000

50000

28000

20000

20000

20000

20000

20000

10000

10000

8807

4200

1

1

1

Cuộc thi của chúng tôi có một sự thay đổi, thay vì người chiến thắng trả Lotus cho người bán, Lotus sẽ được đốt (thí). Điều này có nghĩa là không có giao dịch giữa người mua và người bán. Lotus không được giao dịch bằng Đô la. Việc tiêu hủy Lotus cũng đồng nghĩa với việc loại bỏ Lotus ra khỏi lưu thông. Điều này giữ cho lạm phát giảm và giá trị của Lotus ổn định. Nó mang lại lợi ích cho cả cộng đồng Lotus chứ không phải cho một cá nhân nào.

Không giống như các loại tiền mã hóa khác, Lotus có thiết kế lạm phát – nó không nhằm mục đích đầu tư. Hiến tặng Lotus cho các cuộc thi này như một cách để cân bằng lại Lotus. Nó cho phép loại bỏ Lotus ra khỏi hệ thống và giữ ổn định tổng lượng Lotus đang lưu hành. Cuộc thi này đã dẫn đến việc 500.000 XPI bị xóa khỏi nền kinh tế Lotus.

Lotus là một loại tiền tệ – nó truyền từ người này sang người khác. Từ tiền tệ xuất phát từ hiện tại vì tiền tệ trong bất kỳ nền kinh tế nào cũng vận hành tương tự như vòng tuần hoàn của nước

https://en.wikipedia.org/wiki/Water_cycle#/media/File:Watercyclesummary.jpg

Chính phủ và ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm về thuế và phát hành tiền tệ. Chúng tương tự như mưa và bốc hơi. Nền kinh tế rộng lớn hơn sẽ tương tự như tất cả các dòng chảy khác nhau từ ngọn núi của chính phủ vào đại dương. Đại dương tượng trưng cho sự tiết kiệm.

Bạn đã bao giờ nghe nói đến Thuyết tiền tệ hiện đại chưa?

Trong nền kinh tế Lotus, những người khai thác đóng vai trò là người phát hành tiền tệ. Những người được thưởng khối và những người khai thác cùng nhau hành động tương tự như một chính phủ. Các ứng dụng khác nhau yêu cầu phải hiến tặng Lotus để cân bằng lại Lotus và đóng vai trò là thuế – nhưng là tự nguyện.

Lotus được thiết kế để không cần những cuộc thi như thế này, nhưng hiện tại chúng tôi sẽ tổ chức chúng thường xuyên để chia sẻ với cộng đồng về kinh tế học và hệ thống tiền tệ.

Bạn có thể tham gia cuộc thi tiếp theo bằng cách nhập ưu đãi của mình vào biểu mẫu này:

https://forms.gle/Uq3Ueq9VL52qQ8qJA

Cuộc thi tiếp theo sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 11 năm 2022. Bạn có thể thu thập thêm Lotus bằng cách đăng ký blog này hoặc bằng cách giúp đỡ các thành viên khác trong cộng đồng Lotus và bằng cách tặng cho những người giúp đỡ bạn.

You may also like...

Leave a Reply