Lotus Miễn Phí

ĐƯỢC VIẾT BỞI SHAMMAH CHANCELLOR (https://blog.givelotus.org/author/shammah/) · ĐĂNG NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2022

Gần đây, chúng tôi đã thêm chức năng để có thể liên kết blog của chúng tôi với ứng dụng Discord (Discord là một ứng dụng trò chuyện thông qua điện thoại hoặc máy tính, bằng video hay nhắn tin miễn phí với các người dùng từ 13 tuổi trở lên), nếu bạn đăng ký tài khoản trên bản tin của chúng tôi và kết nối tài khoản Discord của bạn, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ gửi phần thưởng Lotus đến bạn.

Dưới đây là các bước để kết nối:

  • Đăng ký blog của chúng tôi tại đây và chọn Subscribe (Có lựa chọn miễn phí)

  • Kết nối tài khoản Discord của bạn thông qua Welcome page.

  • Trong cuộc trò chuyện public-square trên Discord của chúng tôi, hãy nhập /addresss set <địa chỉ Lotus của bạn>

(Nếu bạn không có địa chỉ Lotus, hãy truy cập sendlotus.com và nhận một địa chỉ!)

Hạnh Phúc khi cho đi! Chúc mừng bạn gia nhập!

Dịch từ nguồn.

You may also like...

Leave a Reply